Carel Weeber-ex architect

Edited by Umberto Barbieri, Jan de Heer, Hans Oldewarris
Designed by Rick Vermeulen
Dutch
168 pp / 240 x 170 mm / hardcover
price € 24.50
ISBN 978 90 6450 505 8
published 2003, out of print

Carel Weeber ‘ex’architect’ is samengesteld ter ere van het afscheid van Carel Weeber als hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De bundel werd hem als liber amicorum tijdens zijn afscheidsrede op 13 juni 2003 aangeboden. Het boek volgt een thematische alsmede een chronologische lijn. Opvallend is de uitgebreide aandacht die besteed wordt aan de vroege jaren van Weeber. Deze aandacht verschaft een goed inzicht in de motieven van de jonge architect, die tot op dit moment, zeker in verhouding tot zijn latere werk, sterk onderbelicht zijn gebleven. De bundel geeft zowel de breedte aan van het terrein waarop Weeber zich de voorbije veertig jaar bewoog, als ook de diepte van de sporen die hij er achter liet. Toch is het geen geschiedenisboek geworden, noch een overzicht van het werk, maar eerst en vooral een vriendenboek.

Het boek over Weeber, ‘ex’ architect, is een liber amicorum ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de TU in Delft. Het doet in al zijn opgewekte nostalgie ouderwets aan.
HP/De Tijd, August 1st 2003